Img
  • Погасяването на кредита става чрез банков превод или с вносна бележка по сметката на "Рива Кредит" ООД, посочена в Договора за кредит.
  • В платежното нареждане в полето "основание за превод" или във вносната бележка в полето "основание за внасяне" трябва да изпишете трите имена на кредитополучателя и номера на Договора за кредит. За получател на сумата посочете "Рива Кредит" ООД.
  • За дата на погасяване се счита датата, на която средствата постъпят в сметката на Рива Кредит ООД.
 
 
 
Банкова сметка на "Рива Кредит" ООД:
 
Банка ДСК ЕАД
 
IBAN: BG16STSA93000021298868
 
BIC: STSABGSF

 

свържете се с нас