Img

Рива Кредит предлага:

БЕЗЛИХВЕН "Кредит до заплата" в размер до 500 лв., за срок от 30 дни.
При връщане на кредита в срок от 30 дни, не се дължат лихви, такси и комисиони.
Връща се само изтеглената сума.
Бърз отговор при кандидатстване за "КРЕДИТ ДО ЗАПЛАТА".


Може да кандидатствате за "КРЕДИТ ДО ЗАПЛАТА" в Рива Кредит - офис Асеновград
бул. България" № 77, Търговски център "Сани" - партер,
тел.: 0895 662 160

 

свържете се с нас