Img

"РИВА Месец" - Параметри на кредита

Кредит  Рива Месец е подходящ за лица, които получават доходите си месечно. Кредита се погасява на равни месечни вноски, съобразени с възможностите Ви. Сами избирате подходящия срок за връщане на кредита. Вноските се събират всеки месец от Вашия Кредитен консултант, на удобно за Вас място. За кандидатстване или за повече информация може да се обадите на 032/60 14 20 или да попълните формата ни за контакти и въпроси.

 

I. Посочените суми се дължат в случай, че заемателят обезпечи задължението си по договора за паричен заем с гаранция от две физически лица, съгласно изискванията на Общите условия на компанията

"РИВА Месец" - ПРИМЕРНА СХЕМА за размера на месечните погасителни вноски в лева:

Сума на кредита/брой вноски

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

12

200

54.23

44.09

37.33

 

 

 

 

 

300

81.35

66.13

55.99

 

 

 

 

 

500

135.59

110.22

93.32

81.26

72.23

 

 

 

800

216.94

176.35

149.31

130.02

115.57

104.35

95.39

81.98

1000

271.17

220.44

186.64

162.53

144.47

130.44

119.23

102.47

1200

325.41

264.52

223.97

195.03

173.36

156.53

143.08

122.97

 

"РИВА Месец" - Обща сума за погасяване:

Сума на кредита/брой вноски

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

12

200

216.92

220.45

223.98

 

 

 

 

 

300

325.40

330.65

335.94

 

 

 

 

 

500

542.36

551.10

559.92

568.82

577.84

 

 

 

800

867.76

881.75

895.86

910.14

924.56

939.15

953.90

983.76

1000

1084.68

1102.20

1119.84

1137.71

1155.76

1173.96

1192.30

1229.64

1200

1301.64

1322.60

1343.82

1365.21

1386.88

1408.77

1430.80

1475.64

 

 

Пример:

*Годишният процент на разходите (ГПР) по заем от 500 лв. за срок от 8 месеца е 48.26%.. ГПР по всеки кредит се формира в зависимост от сумата на кредита и срока за погасяването му.

**Годишният лихвен процент (ГЛП) по заем от 500 лв. за срок от 8 месеца е 40%

**ГЛП е фиксиран за целия период на договора и не подлежи на промяна

свържете се с нас