Img

"РИВА Месец" - Параметри на кредита

Кредит  Рива Месец е подходящ за лица, които получават доходите си месечно. Кредитът се погасява на равни месечни вноски, съобразени с възможностите Ви. Сами избирате подходящия срок за връщане на кредита. Вноските се събират всеки месец от Вашия Кредитен консултант, на удобно за Вас място. За кандидатстване или за повече информация можете да се обадите на 032/60 14 20 или да попълните формата ни за контакти и въпроси по-долу.

 

I. Посочените суми се дължат в случай, че заемателят обезпечи задължението си по договора за паричен заем - с гаранция от две физически лица, съгласно изискванията на Общите условия на компанията

"РИВА Месец" - ПРИМЕРНА СХЕМА за размера на месечните погасителни вноски в лева:

Сума на кредита/брой вноски

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

12

200

53.16

43.05

36.31

 

 

 

 

 

300

79.75

64.57

54.46

 

 

 

 

 

500

132.91

107.62

90.77

78.75

69.73

 

 

 

800

212.65

172.20

145.24

126.00

111.57

100.37

91.41

84.08

1000

265.82

215.25

181.55

157.50

139.41

125.46

114.26

97.49

1200

318.98

258.30

217.86

188.99

167.36

150.55

137.11

116.98

 

"РИВА Месец" - Обща сума за погасяване:

Сума на кредита/брой вноски

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

12

200

212.65

220.25

222.86

 

 

 

 

 

300

325.98

330.37

347.29

 

 

 

 

 

500

544.14

550.62

557.15

533.73

576.16

 

 

 

800

870.62

880.99

891.44

901.97

912.59

923.29

934.07

955.88

1000

1088.27

1101.23

1114.30

1127.47

1140.74

1154.11

1157.59

1194.85

1200

1305.93

1321.48

1337.16

1352.96

1368.89

1384.93

1401,11

1433.81

 

Пример:

*Годишният процент на разходите (ГПР) по заем от 500 лв. за срок от 8 месеца е 34.49%. ГПР по всеки кредит се формира в зависимост от сумата на кредита и срока за погасяването му.

**Годишният лихвен процент (ГЛП) по заем от 500 лв. за срок от 8 месеца е 30%

**ГЛП е фиксиран за целия период на договора и не подлежи на промяна

свържете се с нас