Img

 

Кредит "Рива Пенсионер" е предложение за паричен заем предназначен за пенсионери и е съобразен с техните финансови възможности. За кандидатстване или за повече информация може да се обадите на 032/60 14 20 или да попълните формата ни за контакти и въпроси.

Кредит "Рива Пенсионер" се отпуска за суми от 100 до 1500 лв., и е със срок за погасяване от 3 до 12 месеца.

Кредит "Рива Пенсионер" е без каквито и да е такси за разглеждане, одобрение, усвояване и плащане по кредита.

Погасяването по кредита е на месечни вноски. Вашият Кредитен консултант ще събира вноските по кредита на удобно за Вас място.

"РИВА Пенсионер" - Параметри на кредита

I. Посочените суми се дължат в случай, че заемателят обезпечи задължението си по договора за паричен заем с гаранция от две физически лица, съгласно изискванията на Общите условия на компанията

"РИВА Пенсионер" - ПРИМЕРНА СХЕМА за размера на месечните погасителни вноски в лева:

Сума на кредита/брой вноски

 

4

 

6

 

8

 

10

 

12

200

54.23

37.33

28.89

23.85

20.49

300

81.35

55.99

43.34

35.77

30.74

500

135.59

93.32

72.23

59.62

51.24

800

216.94

149.31

115.57

95.39

81.98

 

"РИВА Пенсионер" - Обща сума за погасяване:

Сума на кредита/брой вноски

 

4

 

6

 

8

 

10

 

12

200

216.92

223.98

231.12

238.50

245.88

300

325.40

335.94

346.72

357.70

368.88

500

542.36

559.92

577.84

596.20

614.88

800

867.76

895.86

924.56

953.90

983.76

 

 

Пример:

*Годишният процент на разходите (ГПР) по заем от 500 лв. за срок от 6 месеца е 48.38%.. ГПР по всеки кредит се формира в зависимост от сумата на кредита и срока за погасяването му.

**Годишният лихвен процент (ГЛП) по заем от 500 лв. за срок от 6 месеца е 40%

**ГЛП е фиксиран за целия период на договора и не подлежи на промяна

свържете се с нас