Img

Кредит "Рива Пенсионер" е предложение за паричен заем, предназначен за пенсионери и е съобразен с техните финансови възможности. За кандидатстване или за повече информация, можете да се обадите на 032/60 14 20 или да попълните формата ни за контакти и въпроси.

Кредит "Рива Пенсионер" се отпуска за суми от 100 до 1500 лв., и е със срок за погасяване от 3 до 12 месеца.

Кредит "Рива Пенсионер" е без каквито и да е такси за разглеждане, одобрение, усвояване и плащане по кредита.

Погасяването по кредита е на месечни вноски. Вашият Кредитен консултант ще събира вноските по кредита на удобно за Вас място.

"РИВА Пенсионер" - Параметри на кредита

I. Посочените суми се дължат в случай, че заемателят обезпечи задължението си по договора за паричен заем, с гаранция от две физически лица, съгласно изискванията на Общите условия на компанията

"РИВА Пенсионер" - ПРИМЕРНА СХЕМА за размера на месечните погасителни вноски в лева:

Сума на кредита/брой вноски

 

4

 

6

 

8

 

10

 

12

200

53.16

36.31

27.89

22.85

19.50

300

79.75

54.46

41.84

34.28

29.25

500

132.91

90.77

69.73

57.13

48.74

800

212.65

145.24

111.57

91.41

77.99

 

"РИВА Пенсионер" - Обща сума за погасяване:

Сума на кредита/брой вноски

 

4

 

6

 

8

 

10

 

12

200

212.65

222.86

228.15

233.52

238,97

300

325.98

347.29

342,22

350,28

358,45

500

544.14

557.15

576.16

583,79

597,42

800

870.62

891.44

912.59

934.07

955.88


Пример:

*Годишният процент на разходите (ГПР) по заем от 500 лв. за срок от 6 месеца е 34.38%. ГПР по всеки кредит се формира в зависимост от сумата на кредита и срока за погасяването му.

**Годишният лихвен процент (ГЛП) по заем от 500 лв. за срок от 6 месеца е 30%

**ГЛП е фиксиран за целия период на договора и не подлежи на промяна

свържете се с нас