Img
Условия, за да получите отстъпка по вашия "Рива Кредит"!
 
  • ако вие сте обслужвали редовно и погасили кредит отпуснат от нас 

или

  • ако ни препоръчате клиент и ние одобрим негово искане за кредит и кредитът бъде усвоен
 
 
Тези условия ще се отразят в по-ниската цена на вашето задължение при нас или при следващо одобрение на кредит вие ще получите отстъпка в цената на кредита.
 

свържете се с нас