Img
Рива кредит отпуска потребителски кредити на вноски и кредит до заплата.
 
Как става отпускането на кредит?
 
  • В офиса на Рива Кредит, заедно с нашите кредитни консултанти, ще обсъдите Вашето искане за отпускане на кредит;
  • Дори и да имате недобра кредитна история, ние ще разгледаме Вашето искане;
  • Ще се запознаете с Общите условия на Рива Кредит за отпускане на потребителски кредит на физическо лице;
  • Ще обсъдите с нас вариантите за кредит при условията прилагани от Рива Кредит и начина на погасяването му, който ще бъде съобразен с Вашите финансови възможности, така че максимално да бъде улеснено неговото връщане. Решение за отпускане на кредит се взима на база на предоставената от клиента информация. По-пълната и точна информация повишава възможността за отпускане на кредит;
  • След като изберете подходящия погасителен план, вноска и срок за погасяване на кредита, ще Ви бъде предоставен, за да се запознаете с договора за кредит във вида, в който са отразени параметрите на кредита, които преди това сте обсъдили и утвърдили като удобни за вас с нашия кредитен консултант. На всички ваши въпроси по съдържанието на Договора за кредит ще ви бъдат дадени пояснения веднага;
  • Ще се запознаете с изготвения погасителен план, неразделна част от Договора за кредит, който преди това сте уточнили с нашия кредитен консултант;
  • Когато напълно сте убедени, че параметрите по кредита, съдържанието на Договора за кредит и погасителния план към него отговарят на всичко, което сте обсъдили преди това с кредитния консултант, ще Ви бъде предложено да ги подпишете;
  • След подписването на Договора за кредит и Погасителния план, одобрената сума по кредита ще Ви бъде преведена по посочена от Вас банкова сметка и ще разполагате с тези средства от момента на постъпването им по Вашата сметка;
  • Моля, отбележете това: Вие не подписвате какъвто и да е документ свързан с искането ви за кредит, докато не се убедите, че това което сте договорили като условия не е отразено във Договора за кредит и Погасителен план, които Ви се предлагат да подпишете. Подписването на тези документи става на място в офиса на Рива Кредит. Валидни са единствено условията, които сте договорили. Всяка промяна на параметрите по кредита може да стане с ваше съгласие.

свържете се с нас