Img

Този кредит е подходящ предимно за лица, които получават месечно трудово възнаграждение. При неочаквано възникнали нужди,"Кредит до заплата" от Рива Кредит може да запълни липсващите Ви средства, които очаквате да получите на определената ви дата за заплата, но не разполагате с тях точно сега.

Без такси за кандидатстване!

Рива Кредит предлага:

  • Сума на кредита - до 350 лв.;
  • Срок за връщане на кредита - до 60 дни;
  • Погасяване на месечни вноски;

Кандидатства се в офис на Рива Кредит или чрез Кредитен консултант - представител на Рива Кредит.

Условия за кандидатстване: да сте на възраст между 23 и 65 години, да сте български гражданин, да работите по трудов договор, да имате добра кредитна история.

Връщане на кредита - в брой на касите на Рива Кредит, чрез банков превод по разплащателната сметка на Рива Кредит или чрез EasyPay (КИН 8279767163, IBAN: BG16 STSA 9300 0021 2988 68, Банка: ДСК АД)

Преференциални условия за следващ кредит, ако сте коректен платец.

свържете се с нас