Img

Този кредит е подходящ предимно за лица, които получават месечно трудово възнаграждение. При неочаквано възникнали нужди, "Кредит до заплата" от Рива Кредит може да запълни липсващите Ви средства, които очаквате да получите на определената ви дата за заплата, но не разполагате с тях точно сега.

Без такси за кандидатстване!

Рива Кредит предлага:

       Сума на кредита - от 150 до 500 лв.

       Срок за връщане на кредита - до 30 дни

       Гратисен безлихвен период за погасяване на кредита до 30 дни, в този случай не се дължат лихви по кредита

       Пример:

       Взел си 500 лева, с период на изплащане 30 дни. Ако върнеш заема в 30-дневен гратисен период, не дължиш никакво оскъпяване,

       само сумата от 500 лв.

 

       Можеш да удължиш периода на изплащане неограничен брой пъти, ако на падежа нямаш средства да погасиш целия заем

       Пример:

       Взел си 300 лева, с период на изплащане 30 дни. Ако на 30-тия ден (падежа на кредита), нямаш възможност да погасиш заема,

       можеш да платиш само оскъпяването за периода. Това ще поднови заема ти за нови 30 дни. Така ще можеш да отлагаш изплащането на

       главницата (300 лева) неограничен брой пъти, ако плащаш редовно само оскъпяването.

       Кредит до заплата е краткосрочно решение на финансови затруднения и е подходящ, само ако си сигурен, че в близко бъдеще очакваш приходи!

 

       Кандидатства се в офис на Рива Кредит или чрез Кредитен консултант - представител на Рива Кредит

       Условия за кандидатстване: да сте на възраст между 21 и 65 години, да сте български гражданин, да работите по постоянен трудов договор

       и да нямате необслужвани кредитни задължения

       Връщане на кредита - в брой на касите на Рива Кредит, или чрез банков превод по разплащателната сметка на Рива Кредит

       Преференциални условия при следващ кредит, ако си коректен клиент 

 

 

свържете се с нас