1.  Защо ни е необходима толкова информация за кредитоискателите? Какво се случва със събраната информация?

 • Събраната информация помага да вземем възможно най-точно решение относно искането за кредит и да определим точните му параметри.
 • Колкото по-пълна е информацията за даден клиент, толкова по-лесно се взима решение и се увеличава вероятността да бъде отпуснат кредитът.
 • "Рива Кредит" ООД е администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни и спазваме неговите изисквания.
 • Събраната информация служи само за дейността ни и не се използва за други цели. Сигурността на личните данни е гарантирана.
 • Mожете да подадете искането си за кредит в нашия офис в град Пловдив, Рива Център, ул. "Порто Лагос" № 47, ет. 2. Също така можете да си уговорите точна дата и час за среща с наш кредитен специалист в удобно за Вас време.  Ще получите точна информация за възможния размер на финансирането и най-подходящия начин за погасяване на кредита, съобразно периодичността на доходите ви и техния размер.
 • Aко вече сте получили отказ  на желано финансиране от нас, но в настоящия момент има положителна промяна във размера на получаваните от вас доходи,  или  ако вече имате и допълнителни доходи, или пък нова, по-добре платена работа, ние сме готови да обсъдим веднага всичко това с вас и да разгледаме вашето ново искане за финансиране.
 • В "Рива Кредит" ООД не дължите каквито и да е такси и комисиони за кандидатстване за кредит, за отпускане на одобрен кредит, годишни такси по отпуснат кредит, и такси за предсрочно погасяване на кредит.
 • Чрез вноска или превод по сметката на "Рива Кредит", посочена в договора за кредит.
 • Необходимо е да посочите номера на договора за кредит и трите имена на кредитополучателя.
 • Вноската в брой може да направите, в който и да е от офисите на Банка ДСК в страната.
 • Банков превод може да направите чрез вашата обслужваща банка или чрез друга банка в страната.
 • Препоръчваме банковият превод да бъде направен в деня, предхождащ датата на дължимата вноска, посочена в погасителния план по кредита.
 

Банкова сметка на "Рива Кредит" ООД:

Банка ДСК ЕАД

IBAN: BG16STSA93000021298868

BIC код:STSABGSF

 • Свържете се с нас.
 • Можете да погасите само дължимата лихвата по кредита и да подновите заема си за още един период. По този начин ще запазите чиста своята кредитна история.
 • Неиздължаването на кредита ще влоши кредитната ви история и ще ви бъде трудно да получите кредит от кредитна институция за дълъг период от време. Ще бъдете обременени с допълнителни разходи свързани със събирането на дължимите суми по кредита.
 • Свържете се с нас.
 • В офиса на "Рива Кредит" ще попълните искане за предсрочно погасяване на кредита.
 • Направете вноска или превод по сметката на "Рива Кредит" посочена в договора ви за кредит. Посочете номера на договора за кредит и трите имена на кредитополучателя.

 

свържете се с нас