Img

РИВАБИЗНЕС КРЕДИТ

 

Бързият бизнес кредит от Рива Кредит е предназначен за български фирми и предприемчиви лица, които не могат или не отговарят на изискваниятаза получаване на банков кредит. Кредита е подходящ при необходимост от допълнителни оборотни средства, финансиране на бизнес проекти, закупуване или доплащане на нова техника или оборудване за дейността.

Предимства:

Печелите време – получавате бърз отговор, спестявате време, което банковите институции биха ви отнели в дълго чакане на отговор дали ще Ви финансират

Улеснено кандидатстване – достатъчно е нуждата от финансиране да бъде добре обяснена – ние ще Ви разберем. Спестява се купищата документация, изисквания, сложни и неразбираеми бизнес планове и отчетност.

Не изискваме предишна доказано положителна кредитна активност и репутация, както и периоди от стартиране на дейността Ви. Наличието на проблемни моменти в кредитната Ви история не е пречка за нас.

Бърз отговор на запитването Ви към нас за необходимост от финансиране. При одобрение, осигуряваме бърз процес на подготовка на кредитната сделка и усвояване на отпуснатата сума.

Със Бизнес кредит отРива Кредит ще направите своите разплащания навреме и ще запазите своя платежоспособен авторитет пред вашите бизнес партньори.

 

Какво предлагаме на нашите бизнес киенти:

Кредит за оборотни средства

Суми в размер от 1000 лв. до 5 000 лв.

Срок на кредита - до 12 месеца

Без никакви такси

Необходими документи – попълнено искане за фирмен заем и кратка информация за бизнеса Ви(бизнес история, информация за текуща кредитна задлъжнялост, наличие на данъчни и осигурителни задължения, цел на исканото финансиране)

Лихвения процент сеопределя според рисковия профил на клиента, анализа на дейността Ви и преценката на Рива Кредит за въможностите за плащане

Примерна схема:При кредит от 3000 лв. за срок от 12 месеца – месечна вноска (главница + лихва ) от 310 лв.

Заем за инвестиция

Суми в размер от 5000 лв. до 50000 лв.

Срок на кредита - до 60 месеца

Обезпечение – недвижимо имущество (жилище, урегулиран поземлен имот, земеделска земя)

-Имуществото, което желаете да предоставите за обезпечение трябва да бъде Ваша собственост или собствениците да заложат във Ваша полза, като станат Ваши поръчители.

-Имуществото не трябва да бъде обременено с тежести, не трябва да има други ползващи лица по нотариален акт. Идеални части не се приемат като обезпечение.

Без никакви такси

Необходими документи – попълнено искане за фирмен заем и кратка информация за бизнеса Ви(бизнес история, информация за текуща кредитна задлъжнялост, наличие на данъчни и осигурителни задължения, цел на исканото финансиране)

Лихвения процент се определя според рисковия профил на клиента, анализа на дейността му, състоянието на предлаганото обезпечение и преценката на Рива Кредит за въможностите за плащане

Примерна схема:При кредит от 15000 лв. за срок от 60 месеца – месечна вноска (главница + лихва ) от 601 лв.

свържете се с нас