Img

"Рива Кредит" ООД е дружество вписано в регистъра на кредитните институции, притежава Удостоверение № BGR00326 издадено от Българска народна банка и развива дейност в сферата на потребителското кредитиране. Регистрирано е като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни. Политиката ни е да предложим на нашите клиенти бързо, професионално обслужване при максимална коректност и прозрачност на условията при отпускането на кредити. Желанието ни е да Ви спестим време и да избегнете попълването на излишни документи за кандидатстване, защото причината да потърсите нашите услуги е спешната нужда от пари или изникнали непредвидени от вас ситуации, които очакват бързо решение.

Img

Политиката ни е да предложим на нашите клиенти бързо, професионално обслужване при максимална коректност и прозрачност на условията при отпускането на кредити. Желанието ни е да Ви спестим време и да избегнете попълването на излишни документи за кандидатстване, защото причината да потърсите нашите услуги е спешната нужда от пари или изникнали непредвидени от вас ситуации, които очакват бързо решение.